Na svojih sestankih se srečujejo predstavniki vaških odborov, KS po potrebi sklicuje zbore krajanov. Na spodnjih povezavah so zapisniki

ZAPISNIKI SEJ V MANDATU 2018-2022

Zapisniki v letu 2020: /

Zapisniki v letu 2019:

Zapisniki pred letom 2019: