V skladu s Statutom krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju se svet krajevne skupnosti srečuje na rednih sejah, po potrebi pa odloča tudi na izrednih in korespondenčni​h sejah. Delo sveta in seje sveta so javne.

ZAPISNIKI SEJ V MANDATU 2018-2022

Zapisniki v letu 2020:

Zapisniki v letu 2019:

Zapisniki v letu 2018:

ZAPISNIKI SEJ V MANDATU 2014-2018

Zapisniki v letu 2018:

Zapisniki v letu 2017:

Zapisniki v letu 2016:

Zapisniki v letu 2015:

Zapisniki v letu 2014: