Svet krajevne skupnosti šteje sedem članov:

  • Modest Motaln
  • Vilibald Furman
  • Vlado Berdnik
  • Rudi Strehar
  • Jure Pristovnik
  • Mitja Furman
  • Jožef Šega