Svet krajevne skupnosti šteje sedem članov:

  • Modest Motaln, predsednik Sveta KS (gsm: 051 607 614)
  • Vlado Berdnik, podpredsednik Sveta KS (gsm: 031 292 652)
  • Jožef Pečovnik, referent za komunalo (gsm: 041 722 789)
  • Lea Ornik, referentka za pokopališče in najem mrliške veže (gsm: 041 208 099)
  • Ivan Motaln, koordinator zimske službe (gsm: 041 928 895)
  • __________________________________________
  • __________________________________________