Vilibald Furman, referent za komunalo in koordinator zimske službe
M: 041 521 437

Jože Šega, referent za pokopališče (za urejanje pokopa in najem poslovilne vežice)
M: 041 200 919