VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST – JAVNIH POTI, KOMUNALA

Jožef Pečovnik, referent za komunalo
M: 041 722 789

ZIMSKA SLUŽBA

Ivan Motaln, koordinator zimske službe
M: 041 928 895

POKOPALIŠČE

Lea Ornik, referentka za pokopališče (za urejanje pokopa in najem poslovilne vežice)
M: 041 208 099