Predsednik: Modest Motaln

Modestu Motalnu so krajani novembra 2014 že drugič podelili mandat predsednika krajevne skupnosti. Poleg tega je aktiven tudi na drugih področjih, in sicer je občinski svetnik Občine Slovenska Bistrica, član odbora LAS Dobro za nas kot predstavnik gospodarstva (ima svoje podjetje Moji pogledi  za urejanje zelenih površin), član Sveta zavoda OŠ Šmartno na Pohorju ter član Odbora za družbene dejavnosti v občinskem svetu. V kraju pa je še aktiven član KUD, TD Jelka in PGD ter z veseljem podpira delovanje ostalih društev v krajevni skupnosti.

Podpredsednik: Vlado Berdnik
Tajništvo: Irena Purg

T/F: 02 803 41 17
E: info@smartnonapohorju.si

M: 051 607 614 (Modest Motaln)
E: modest@smartnonapohorju.si

M: 041 902 606 (Irena Purg)
E: irena@smartnonapohorju.si

M: 031 292 652 (Vlado Berdnik)
E: vlado@smartnonapohorju.si

(besedilo)
(besedilo)
(besedilo)