Delo krajevne skupnosti nadzoruje nadzorni odbor v sestavi:

  • Nežika Strehar, predsednica
  • mag. Robert Vrečko, član
  • Jožef Pečovnik, član

Zapisnik nadzornega odbora za leto 2015

Zapisnik nadzornega odbora za leto 2014