Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju upravlja s pokopališčem in poslovilno vežico po Pravilniku o upravljanju s pokopališčem v Šmartnem na Pohorju, ki ga je sprejel Svet krajevne skupnosti 8.8.2013.