Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju leži v hribovitem predelu na sončnih pobočjih jugovzhodnega dela Pohorja. Njene meje segajo do krajevnih skupnosti Zgornja Polskava in Tinje, do kraja Devina in občin Rače-Fram in Ruše. Najnižji zaselek, Spodnje Prebukovje, je na okoli 480 metrov nadmorske višine, vas Šmartno je 780 metrov visoko, najvišje pa je Ruška koča s 1248 metri.

Po površini spada Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju med največje krajevne skupnosti v Občini Slovenska Bistrica, po številu krajanov pa med manjše, saj šteje okrog 1180 prebivalcev.