Predsednik: Modest Motaln
Podpredsednik: Vlado Berdnik
Tajništvo: Irena Purg

T/F: 02 803 41 17
E: info@smartnonapohorju.si

M: 051 607 614 (Modest Motaln)
E: modest@smartnonapohorju.si

M: 041 902 606 (Irena Purg)
E: irena@smartnonapohorju.si

M: 031 292 652 (Vlado Berdnik)
E: vlado@smartnonapohorju.si