Neokrnjena narava, odlični razgledi in energija gozdov so dobri razlogi za to, da obiščete Krajevno skupnost Šmartno na Pohorju. Kleni Pohorci vam bodo radi razkrili doživetja svojega kraja.

Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju
Šmartno na Pohorju 19,
2315 Šmartno na Pohorju

Identifikacijska številka: 96595124, nismo zavezanci za DDV
Matična številka: 5018943000
Transakcijski račun: 01313-6450847235 pri UJP Slovenska Bistrica

Krajevni praznik: 11. november

Šmartno na Pohorju je bilo od nekdaj tesno povezano z martinovim, saj se je naselje nekoč imenovalo Sveti Martin na Pohorju. V središču kraja je cerkev svetega Martina, ki je nastala na ostankih rimskega svetišča. Praznik sv. Martina je krajevni praznik od leta 1991.