V krajevni organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Šmartno na Pohorju največ pozornosti namenjajo ohranjanju vrednot NOB. Skrbijo za vzdrževanje spomenikov, grobišč in obeležij na območju delovanja krajevnega odbora. Sodelujejo z drugimi društvi, šolo, ostalimi krajevnimi organizcijami združenja borcev v občini in širše.

Kontakt:
Miroslav Müller, predsednik društva, 041 901 048
Franc Brezovšek, tajnik društva, 041 427 680