Gasilsko društvo Šmartno na Pohorju so ustanovili 1923 v prostorih osnovne šole. Leto kasneje so začeli z gradnjo prvega gasilskega doma. V celoti je bil zgrajen iz lesa, ki so ga darovali okoliški kmetje. 1929 so kupili ročno brizgalno, šest do osem članov je moralo hkrati poprijeti za delo, da je delovala.

Ker lesena koliba ni več zadoščala potrebam gasilstva, so začeli razmišljati o gradnji zidanega gasilskega doma. Tega so postavili leta 1938. 1972 so zgradili nov gasilski dom, 1983 pa še prizidek za gasilski kombi. V zadnjem desetletju so gasilski dom v celoti temeljito obnovili.

Danes v društvu deluje več kot 200 članov, od tega je 39 operativnih gasilcev.

Kontakt:
gasilci.smartno@gmail.com 
Vlado Berdnik, predsednik društva: 031 292 652.

https://www.facebook.com/pgdsmartnonapohorju