Šola spada med manjše podeželjske šole in se nahaja v vaškem središču Šmartna na Pohorju. Učencem zagotavljajo varno in spodbudno učno okolje za doseganje dobrih individualnih in skupinskih rezultatov. Z medsebojnim spoštovanjem razvijajo pozitivno klimo. Šola daje poudarek  vseživljenjskemu učenju, povezovanju teoretičnega znanja  z izkušnjami učencev, oblikovanju samostojnosti in odgovornega pristopa do dela, do sebe in drugih ljudi ter  narave. Vizija šole je stkana iz vrednot, ki so sestavni del življenjskega in delovnega utripa šole.

»Lepa beseda – lepo ravnanje, strpnost, delo, znanje – pravi koraki za sodelovanje!« 

V šolski stavbi deluje tudi vrtec, ki so ga odprli v letu 2014.

http://www.smartno-poh.si/