V Lovski družini Šmartno na Pohorju se ukvarjajo z odlovom divjadi in delom, ki ga opravljajo v lovišču (spravilo sena, krmne njive, zimsko krmljenje itd.).

Kontakt:
Lovska družina Šmartno na Pohorju
Smrečno 3
2315 Šmartno na Pohorju

Starešina Jože Fric: jozfri@gmail.com