Člani KUD Šmartno na Pohorju mnogo prispevajo k ohranjanju ljubiteljske kulture na Pohorju. Ustanovljeno je bilo leta 1946, ko je Ivan Rems začel z vodenjem prvega pevskega zbora. Že pred uradno ustanovitvijo so delovale posamezne sekcije. Člani društva so ponosni, da lahko v tako majhnem kraju, kot je Šmartno, nadaljujejo tradicijo prednikov.

Njihova najstarejša sekcija je Frajhajmska godba, ki ima v kulturni dediščini Pohorja posebno mesto. Deluje že od leta 1827. Njen nastanek je povezan z glažutarstvom na Pohorju, natančno z Glažuto pri Arehu, kamor je lastnik Glažute pripeljal steklarje, tudi iz Dunaja in tedanje Čehoslovaške, med katerimi je bil tudi glasbeno nadarjen Simon Jurič. Člani se trudijo ohraniti Frajhajmsko »plehmuziko« in jo poskušajo prenesti na mlajši rod.

Tamburaši so bili ustanovljeni že pred 2. svetovno vojno, pod vodstvom župnika Sinka, natančneje leta 1927, kasneje je njihovo vodenje prevzel Franček Bruselj. Izvajajo okoli 70 sklad, večina so priredbe bivšega mentorja Hinka Sernca. To so predvsem priredbe raznih domačih in ljudskih pesmi, pa tudi tujih in domačih zimzelenih melodij.

Vaberški fantje so začeli prepevati leta 1979. Danes v skupini poje osem pevcev, v tem sestavu so bile menjave redke. Poudarjajo ljudsko petje, ne manjka niti zborovskih pesmi. Neštetokrat so že nastopili in občinstvo jim še vedno rado prisluhne. Pripravljajo samostojne koncerte, posneli so zgoščenko, prepevali na radijskih postajah, televizijah, regijskih in državnih srečanjih ljudskih pevcev in godcev. S svojim petjem ohranjajo ljudsko pesem in jo prenašajo na mlajše rodove.

Tradicijo petja ohranjajo tudi v mešanem pevskem zboru. Ta je bil sprva zasnovan kot komorna skupina, zaradi vedno novih članov pa je nastal zbor. Velik pomen za zbor je imelo leto 2014, saj so se pevke in pevci uvrstili na medobmočno revijo pevskih zborov. To se je pred tem zdelo težko dosegljivo, a so dokazali, da s trdim delom, predanostjo do glasbe lahko prepričajo strokovno komisijo in na srečanju Sozvočenja dosežejo drugo nagrado. Mešani pevski zbor KUD-a Šmartno na Pohorju so razglasili za najperspektivnejši zbor z našega območja.

Dramsko sekcijo društva so oživili leta 2007 in skrbi za uprizarjanje komedij za razvedrilo. Z izvirnimi skeči popestrijo kulturne prireditve v kraju in rojstnodnevna praznovanja članov. Številni obiskovalci so ljubiteljskim igralcem spodbuda za nadaljnje delo.

Društvo  deluje pod okriljem Zveze kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti OI Slovenska Bistrica.