Društvo upokojencev je bilo ustanovljeno leta 1988, pred tem so člani delovali v okviru društva upokojencev v Slovenski Bistrici. Zaradi oddaljenosti od matičnega društva se je pojavila ideja o ustanovitvi svojega društva. To članom omogoča lažjo komunikacijo in uresničevanje želja, idej članov.

V društvu seznanjajo upokojence o invalidskem, pokojninskem, zdravstvenem zavarovanju, njihovih pravicah in obveznostih ter o predvidenih spremembah. Sodelujejo z občinskimi in drugimi organi pri reševanju problematike upokojencev.

Še posebej skrbijo za upokojence in druge starejše občane, organizirajo izlete, športno-rekreativne prireditve, izobraževanja za upokojence.

Kontakt:
Franc Brezovšek, predsednik Društva upokojencev: 041 427 680