Kmečke žene s Pohorja v okviru njihovega aktiva pripravljajo različne tečaje za pripravo domačih jedi. Pomagajo pri pogostitvah v krajevni skupnosti in občini. Tradicionalno se predstavljajo na dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju, na etnografski prireditvi Podobe bistriških domačij. Na tekmovanjih s svojimi izdelki posegajo po najvišjih priznanjih v peki kruha, potic, gibanic. Članice se udeležujejo ekskurzij, kjer se seznanijo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah.

Rade se družijo, zato redno pripravljajo pohode po okoliških vaseh bistriške občine.

Kontakt:
Majda Pliberšek Zg. Prebukovje 32, 2315 Šmartno na Pohorju.
Telefon: 031 474 799