1. junija se bo začela dolgo pričakovana obnova dotrajane lokalne ceste od Kovače vasi do Ramšakovega križa v Zgornji Novi vasi. »Cesta je bila na zadnje obnovljena pred 25 leti in je danes resnično dotrajana. Zato sem lani željo krajanov o prepotrebni obnovi ceste prenesel županu Slovenske Bistrice, dr. Ivanu Žagarju,« pojasnjuje predsednik KS Šmarno na Pohorju Modest Motaln. Potrebo po obnovi so kasneje potrdili tudi bistriški občinski svetniki.

Obnova bo temeljita

Obnova se bo začela že 1. junija, na javnem razpisu pa je bilo za izvajalca del izbrano podjetje Remont iz Celja. Med gradnjo, ki bo predvidoma končana v prvi polovici julija, bo popolna zapora ceste  med 7.00 in predvidoma 17.00 uro od ponedeljka do petka, ob sobotah pa od 7.00 do 13.00. Pri rekonstrukciji 805 metrov lokalne ceste bodo zamenjali voziščno konstrukcijo z vezanimi in nevezanimi sloji, in jo ojačali z vezanimi nosilnimi sloji, vozišče bodo razširili na 3,4 metra (na obeh straneh je predvideno še po pol metra bankine), izravnali posedke z asfaltno maso, vozišče bo asfaltirano dvoslojno, uredili pa bodo tudi odvodnjavanje.

V sklopu obnovitve tudi javna razsvetljava, ki jo bo prispevala Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju

Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju pa bo investicijo bistriške občine še nadgradila: »Krajevna skupnost bo zagotovila 40 000 evrov za popolnoma novo javno razsvetljavo, ki jo bomo postavili na osnovi svetlobno tehničnega izračuna. Potem ko smo javno razsvetljavo pred leti postavili v Šmartnem, se mi zdi zelo pomembno, da enak standard zagotovimo tudi drugim naseljem v krajevni skupnosti,« poudarja Modest Motaln, in še dodaja: »Med rekonstrukcijo ceste pa bomo v zemljo po dogovoru z Elektrom in Telekomom vstavili tudi vode, da bomo lahko prihodnje leto izvedli tudi kabliranje.«

Zgornja Nova vas - začetek del

Cena investicije se je znižala za 20 %

Na februarski seji bistriškega občinskega sveta so Dokument investicijskega projekta že potrdili, a ker so se cene od takrat bistveno znižale, za okoli 20 %, morajo svetniki na naslednji seji, ki bo 11. junija, popravljen dokument ponovno potrditi. Prvotna ocenjena vrednost investicije je znašala 171.061,78 evrov brez DDV, nova pa je 132.786,60 brez DDV oziroma 161.999,65 evrov z DDV. Občina Slovenska Bistrica bo za izvedbo pridobila 155.000,00 € nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, preostalih 6.999,65 evrov pa bo zagotovila iz lastnih proračunskih sredstev.

Z ureditvijo ustrezne infrastrukture bo zagotovljena prometna varnost, našim krajanom se bodo bistveno izboljšale bivanjske razmere, vsem nam pa se bo omogočil nadaljnji razvoj.

IMG-0887IMG-0888IMG-0889IMG-0890