V kratkem se bo KS Šmartno na Pohorju lotila obnove prostorov bivše pošte, ki jih je lani za nekaj več kor 28.000 evrov odkupila od Pošte Slovenije. Doslej je KS razpolagala z 20 m2 veliko pisarno, skupaj z njo in novimi prostori pa jih bo imela 85 m2.

Še letos jih bodo po besedah predsednika KS Šmartno na Pohorju Modesta Motalna obnovili in preuredili v ustrezne prostore za potrebe KS: »S preureditvijo bomo lahko pod eno streho združevali vse dejavnosti društev, ki delujejo na našem območju. Na novo bomo uredili prostore pisarne in nekoliko večji prostor  oz. sejno sobo, ki bo namenjena tudi za delovanje društev, s čemer bodo le-ta dobila tudi ustrezne prostore za arhiviranje svojih dokumentov. Ker bomo prostore KS iz zgornjega nadstropja preselili v pritličje, bo delovanje pisarne oziroma KS približano gibalno oviranim in starejšim ljudem.« V sejni sobi bodo možna tudi razna predavanja in posveti.

Prenova je ocenjena na okoli 40.000 evrov in predvideva zamenjavo talnih oblog, stavbnega pohištva ter obnovo električne in vodovodne instalacije. “Nekaj sten pa bomo tudi prezidali, v skladu z izračunom statike. Nabavili bomo tudi vso notranjo opremo, ustrezno potrebam delovanja KS in društev v KS, pa tudi nekaj avdio-vizualne opreme za predavanja in posvete,” še pojasnjuje predsednik KS Šmartno na Pohorju Modest Motaln.

KS naj bi izvajalca začela izbirati v kratkem, začetek del pa je predviden septembra IMG_20200611_182702IMG_20200611_194516.