Kamnito korito opazi obiskovalec v bližini avtobusne postaje Pesek, v smeri proti Bojtini. Iz tega velikega kamna so pastirji nekoč izklesali korito za napajanje živine. Stalno je bilo polno vode. Menda naj bi po teh krajih nekoč hodil tudi hudič. Ko se je želel odžejati, je nerodno stopil v korito in v njem je nemudoma zmanjkalo vode. Obiskovalci lahko vse odtlej v koritu vidijo hudičevo šapo, izvir vode v bližini pa je za vedno presahnil.