Območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju je razdeljeno na tri grebene, ki so jih ustvarili potoki mala in velika Polskava, Devina in Bistrica. Soteska slednjega je posebej zanimiva, saj je tukaj speljana znana pohodniška pot po Bistriškem vintgarju.

Potok Bistrica (ki je mejni potok krajevne skupnosti) je s svojimi slapovi in sotesko hidrološka, geomorfološka, površinska in botanična naravna vrednota. Bistriški šum, drugi slap in slap žleb na tem potoku so vsak zase posebej zavarovani kot geomorfološke, površinske in hidrološke naravne vrednote. Enako velja za potok Polskava in njegov slap Rotartov oz. Padnikov šum.