Več šotnih barij najdemo na območju više ležečih zaselkov (Stegnetovo, Prednikovo in Trtnikovo). Najbolj znano je Prednikovo barje v Smrečnem. To so nizka barja, ki imajo več hranil kot visoka, saj imajo rastline stik z bogato podtalnico. Tukaj najdemo redke rastlinske vrste, kot je na primer okroglolistna rosika (Drosera rotundifolia).

Domačini so nekoč v sušnih mesecih močvirne travnike pokosili, travo posušili in jo nato uporabljali kot steljo.