Več krajev na območju Šmartnega je znanih po kamnolomih belega marmorja, ki so začeli z delovanjem v času rimske kolonizacije teh krajev. Rimljani so tod lomili pohorski marmor za takratno Petovio in Celeio. Rimski kamnolom debelozrnatega pohorskega marmorja v Bojtini je arheološka-nepremična kulturna dediščina, izdelke iz tega kamnoloma pa najdemo po celotni Štajerski in širše.