Drevesa izjemnih dimenzij so stalnica tega območja. Najbolj znani so ostanki Marotove jelke ob potoku Bistrica, ki je bila najdebelejša jelka v Evropi. Posebnih dimenzij sta Blažičev bor v Smrečnem in Puteržnikova tisa v Frajhajmu. Zelo zanimive pa so tudi Kersnikove lipe v Bojtini. Najdebelejša ima obseg več kot 8 metrov. Gre za skupino petih lip, izmed katerih se dve zraščata. Sicer pa ima območje veliko lip, ki spadajo med najdebelejše v Sloveniji.