Spremembe in dopolnitve OPPN Grobelnik

Obveščamo vas, da bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik in sicer v času od 03.03.2021 do vključno 06.04.2021.

Spremembe in dopolnitve prostorskega akta se nanašajo na umestitev novega stanovanjskega objekta v okviru prestavitve obstoječega kmetijskega gospodarstva in spremembo zasnove že načrtovanih kmetijskih objektov znotraj ureditvenega območja OPPN, in sicer na parc. št. 555/1 in 555/2, obe k.o. Prebukovje.

Dokument bo razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10 in v prostorih Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju, Šmartno na Pohorju 19. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka je možen v času uradnih ur občinske uprave in krajevne skupnosti.

Javna obravnava dokumenta bo 06.04.2021, ob 10.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.

GRADIVO (klikni): Osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik 

V času javne razgrnitve lahko poda zainteresirana javnost pripombe in predloge na razgrnjen predlog v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu, na elektronski naslov: obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si ali ustno na zapisnik v času poteka javne obravnave.

Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 15.00 uri ne glede na način dostave.

Prenova prostorov bivše pošte

V kratkem se bo KS Šmartno na Pohorju lotila obnove prostorov bivše pošte, ki jih je lani za nekaj več kor 28.000 evrov odkupila od Pošte Slovenije. Doslej je KS razpolagala z 20 m2 veliko pisarno, skupaj z njo in novimi prostori pa jih bo imela 85 m2.

Še letos jih bodo po besedah predsednika KS Šmartno na Pohorju Modesta Motalna obnovili in preuredili v ustrezne prostore za potrebe KS: »S preureditvijo bomo lahko pod eno streho združevali vse dejavnosti društev, ki delujejo na našem območju. Na novo bomo uredili prostore pisarne in nekoliko večji prostor  oz. sejno sobo, ki bo namenjena tudi za delovanje društev, s čemer bodo le-ta dobila tudi ustrezne prostore za arhiviranje svojih dokumentov. Ker bomo prostore KS iz zgornjega nadstropja preselili v pritličje, bo delovanje pisarne oziroma KS približano gibalno oviranim in starejšim ljudem.« V sejni sobi bodo možna tudi razna predavanja in posveti.

Prenova je ocenjena na okoli 40.000 evrov in predvideva zamenjavo talnih oblog, stavbnega pohištva ter obnovo električne in vodovodne instalacije. “Nekaj sten pa bomo tudi prezidali, v skladu z izračunom statike. Nabavili bomo tudi vso notranjo opremo, ustrezno potrebam delovanja KS in društev v KS, pa tudi nekaj avdio-vizualne opreme za predavanja in posvete,” še pojasnjuje predsednik KS Šmartno na Pohorju Modest Motaln.

KS naj bi izvajalca začela izbirati v kratkem, začetek del pa je predviden septembra IMG_20200611_182702IMG_20200611_194516.

Rekonstrukcija lokalne ceste skozi Zgornjo Novo vas

1. junija se bo začela dolgo pričakovana obnova dotrajane lokalne ceste od Kovače vasi do Ramšakovega križa v Zgornji Novi vasi. »Cesta je bila na zadnje obnovljena pred 25 leti in je danes resnično dotrajana. Zato sem lani željo krajanov o prepotrebni obnovi ceste prenesel županu Slovenske Bistrice, dr. Ivanu Žagarju,« pojasnjuje predsednik KS Šmarno na Pohorju Modest Motaln. Potrebo po obnovi so kasneje potrdili tudi bistriški občinski svetniki.

Obnova bo temeljita

Obnova se bo začela že 1. junija, na javnem razpisu pa je bilo za izvajalca del izbrano podjetje Remont iz Celja. Med gradnjo, ki bo predvidoma končana v prvi polovici julija, bo popolna zapora ceste  med 7.00 in predvidoma 17.00 uro od ponedeljka do petka, ob sobotah pa od 7.00 do 13.00. Pri rekonstrukciji 805 metrov lokalne ceste bodo zamenjali voziščno konstrukcijo z vezanimi in nevezanimi sloji, in jo ojačali z vezanimi nosilnimi sloji, vozišče bodo razširili na 3,4 metra (na obeh straneh je predvideno še po pol metra bankine), izravnali posedke z asfaltno maso, vozišče bo asfaltirano dvoslojno, uredili pa bodo tudi odvodnjavanje.

V sklopu obnovitve tudi javna razsvetljava, ki jo bo prispevala Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju

Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju pa bo investicijo bistriške občine še nadgradila: »Krajevna skupnost bo zagotovila 40 000 evrov za popolnoma novo javno razsvetljavo, ki jo bomo postavili na osnovi svetlobno tehničnega izračuna. Potem ko smo javno razsvetljavo pred leti postavili v Šmartnem, se mi zdi zelo pomembno, da enak standard zagotovimo tudi drugim naseljem v krajevni skupnosti,« poudarja Modest Motaln, in še dodaja: »Med rekonstrukcijo ceste pa bomo v zemljo po dogovoru z Elektrom in Telekomom vstavili tudi vode, da bomo lahko prihodnje leto izvedli tudi kabliranje.«

Zgornja Nova vas - začetek del

Cena investicije se je znižala za 20 %

Na februarski seji bistriškega občinskega sveta so Dokument investicijskega projekta že potrdili, a ker so se cene od takrat bistveno znižale, za okoli 20 %, morajo svetniki na naslednji seji, ki bo 11. junija, popravljen dokument ponovno potrditi. Prvotna ocenjena vrednost investicije je znašala 171.061,78 evrov brez DDV, nova pa je 132.786,60 brez DDV oziroma 161.999,65 evrov z DDV. Občina Slovenska Bistrica bo za izvedbo pridobila 155.000,00 € nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, preostalih 6.999,65 evrov pa bo zagotovila iz lastnih proračunskih sredstev.

Z ureditvijo ustrezne infrastrukture bo zagotovljena prometna varnost, našim krajanom se bodo bistveno izboljšale bivanjske razmere, vsem nam pa se bo omogočil nadaljnji razvoj.

IMG-0887IMG-0888IMG-0889IMG-0890

Nasmejmo se skupaj

Obilico smeha, prijeten in sproščen večer v petek, 9. marca ob 19. uri, obljubljajo člani gledališke skupine KUD Šmartno na Pohorju. Vabljeni!  Moj_vinko_mail

Previdno na poteh Šmartnega

Razmere na cestah naše krajevne skupnosti kroji vreme, zato vsem, ki se odpravljate na pot, svetujemo posebno previdnost. Na delu so vse plužne enote, poklicali smo okrepitve iz Bistrice, vendar se razmere iz ure v uro spreminjajo. Lokalno cesto Šmartno – Arheh v naselju Bojtina, za katero se je upravljalec ceste odločil za skrajni ukrep – zaprtje zaradi izjemno močnega vetra in snežnih zametov, je spet odprta, a nas že zdaj opozarjajo, da se bodo ponoči razmere spreminjale. Odprte so tudi javne poti, ki so vezane na omenjeno cesto. Razmere na cestah na območju Šmartnega kroji vreme, še vedno na izpostavljenih mestih nastajajo snežni zameti, zato se na pot ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme, presodite o svojih vozniških sposobnostih. Če ni nujno, se ne odpravljajte na pot, slabo vreme je napovedno do konca tedna. Potrpežljivo in varno do cilja.

 

1EC97A7E-C603-4473-8838-E193410622B4

Obvestilo o zapori ceste

Zaradi izjemno močnega vetra in snežnih zametov obveščamo krajane, da je upravljalec ceste zavzel skrajni ukrep – to je zapora lokalne ceste Šmartno – Areh v naselju Bojtina, prav tako pa so posledično na tem območju zaprte javne poti, ki so vezane na omenjeno cesto na območju naselja Bojtina. Prav tako opozarjamo, da se na pot ne odpravljate, če to res ni nujno pomembno.

Zapustil nas je Hinko Sernc

hinko_cb_Fotor
Šmartno na Pohorju je izgubilo legendo, velikega človeka, našega sokrajana Hinka Sernca. Ponosni smo nanj in pogrešali bomo moža, ki je zaznamoval ljubiteljsko kulturo v Šmarnem na Pohorju, za kar je prejel tudi najvišje krajevno priznanje – plaketo za življenjsko delo na področju ljubiteljske kulture. Iskreno sožalje vsem bližnjim. Od Hinka se bomo poslovili v sredo, ob 15. uri, na pokopališču v Šmartnem na Pohorju.